1. FÂTİHA:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, şeytanın ‘şerrinden’ ki, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuştur’!*

 

>7:200, 15:34, 16:98<

 

Allâh adına… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.

 

Fâtiha sûresinin ilk âyetinde besmele yok – ÎKRA.vision

 

 

1:1      ‘Esas’ yüceltilme, övgü, ‘sırf’ Allâh’adır! Ki, Rabbidir var olan her şeyin!*

 

>17:44, 26:23, 26:24, 42:11, 59:22, 59:23, 59:24, 112:4<

 

1:2      Sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!

 

1:3      Hükümranıdır; dîn ‘İlâhî esaslar’ gününün!*

 

>11:103, 11:105, 14:48, 82:19<

 

1:4      „ ‘Rabbimiz…’ Yalnızca Sana, ‘hizmetle, ibadetle’ kul oluruz!* Ve yalnızca Senden, ‘idrak etmek için ve zorluklara karşı’ medet umarız!*

 

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

>1:4, 2:186, 3:195, 8:9, 21:112<

 

1:5      Yönlendir bizleri, ‘razı olduğun’ yol istikâmetine!*

 

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 31:22, 39:41, 57:20, 64:11<

 

1:6      Yol ki, üzerlerine iyi hâl verdiğin kimseleredir! Üzerlerine hiddetlenilmemişler ve ne de sapmışlardır; ‘kabul eyle! Âmin!’ “.*

 

>2:90, 4:69, 5:77<