Herkes Allâh’a bağımlı:

 

Allâh, zarar vermek istese kim koruyabilir. Allâh, cezalandırır veya elindekini alırsa kimden yardım beklersin, geri kim getirir.

 

>3:116, 3:160, 5:41, 6:17, 6:40, 10:107, 11:43, 11:57, 12:64, 13:34, 13:37, 17:68, 21:42, 21:83, 33:17, 36:23, 39:38, 40:29, 40:33, 48:11, 58:10, 58:17, 66:10, 66:11, 67:20, 67:21, 67:28, 67:30, 72:22<