Önceki kitapların varislerinin zan ve yanılgıları:

 

Yahudiler ve Hristiyanların zan ve yanılgıları. Samimiyetle inanmışlığı inkârlar etmeleri. Yahudiler İncîl ve Kur’ân’ın gerçek olmadığını, Hristiyanlar ise Tevrât ve Kur’ân’ın gerçek olmadığını iddia ediyorlar.

 

>2:55, 2:76, 2:77, 2:78, 2:88, 2:89, 2:90, 2:91, 2:105, 2:109, 2:111, 2:113, 2:120, 2:135, 2:140, 2:145, 2:146, 2:213, 3:19, 3:23, 3:24, 3:64, 3:65, 3:66, 3:67, 3:70, 3:71, 3:72, 3:73, 3:75, 3:77, 3:78, 3:79, 3:80, 3:81, 3:98, 3:99, 4:44, 4:51, 4:60, 4:61, 4:150, 4:153, 4:154, 4:155, 4:156, 4:157, 5:14, 5:17, 5:18, 5:41, 5:42, 5:43, 5:64, 5:72, 5:73, 5:74, 5:75, 5:76, 5:77, 5:78, 5:79, 5:80, 5:81, 5:82, 6:91, 6:100, 6:101, 6:108, 9:30, 9:31, 10:38, 10:39, 10:40, 10:41, 10:68, 16:57, 16:62, 17:40, 17:111, 18:4, 18:5, 18:6, 19:30, 19:31, 19:32, 19:33, 19:34, 19:35, 19:36, 19:37, 19:38, 19:88, 19:89, 19:90, 19:91, 19:92, 21:26, 23:91, 25:2, 25:3, 25:4, 25:5, 25:6, 26:197, 26:198, 26:199, 26:200, 26:201, 28:48, 28:49, 29:12, 29:13, 35:18, 37:149, 37:150, 37:151, 37:152, 37:153, 37:154, 37:155, 37:156, 37:157, 37:158, 39:7, 41:45, 42:14, 43:15, 43:16, 43:18, 43:19, 43:45, 43:59, 43:63, 43:64, 43:65, 43:81, 43:82, 52:39, 53:21, 53:27, 53:28, 53:38, 57:27, 61:14, 98:1, 98:4, 98:5, 98:6, 112:2, 112:3<

 

Hristiyanların yanılgıları:

 

Yahudilerin yanılgıları: