El-Latîf / Er-Refîk:

 

Hoş, nazik, tüm inceliklere, ayrıntılara nüfuz ederek bilen, lütufkâr. / Nazik ve yumuşak davranarak destek olan.

 

7 isim
8 x
8 sûrede
8 âyette

 

>6:103, 12:100, 18:16, 22:63, 31:16, 33:34, 42:19, 67:14<