İnsan neslinin değişimleri:

 

İnsan neslinin kitlesel değiştirilmiş olduğu ve değiştirilebileceği bilgisi. Neanderthaler, Homo Erektus gibi diğer çeşitli türlerin karışımından Hz. Âdem a.s. ve Havvâ a.s. meydana getirilmesine dek insana benzeyen, ancak insan zekâsıyla ölçülemeyecek kadar düşük seviyeli türler vardı.

 

>4:133, 5:17, 6:133, 7:11, 14:19, 14:20, 35:15, 35:16, 45:4, 56:61, 56:62, 70:39, 70:40, 70:41, 71:14, 76:28, 95:4, 94:5<

 

Kur’ân’da, insanın yaratıldığı maddenin ve indirilen vahiylerin yerleri:

 

Nesli Tükenen 10 Gizemli İnsan Türü – YouTube