Meleklerin, Hz. Mûsâ a.s. ve Hz. Hârûn a.s.’ın sandığını taşımaları:

 

>2:248<