Allâh’ın „OL!“ demesi:

 

Allâh’ın „OL!“ demesiyle zaman ve mekân başlatılmış, her iş ve oluş ve kaderleri en ince ayrıntılarıyla uygulamaya koyulmuş.

 

>2:117, 3:47, 3:59, 6:73, 16:40, 19:35, 36:82, 40:68<