Dağların gemiler gibi yüzerek, hareket ettikleri:

 

Yeri sabitleştirdikleri. Yeryüzünde kıtaların ve fay hatlarının var olduğu.

 

>13:4, 16:15, 21:31, 27:61, 27:88, 31:10, 41:10, 50:7, 77:27, 78:7, 79:32, 86:12, 88:19<

 

Dağların çeşitli renkler veya mineraller içerdikleri:

 

Nehirlerin dağlarda oluşup, taşların su barındırdığı:

 

Dağların yontulması, tünel açılması, mağaralar:

 

dağların hareket etmesi – YouTube

 

Plattentektonik und Kontinentaldrift – Die Kontinente haben sich immer wieder verschoben – YouTube