Demirin indirildiği ve yerkürenin merkezinin demir ve nikel gibi madenlerden oluştuğu:

 

Dünyanın merkezinde erimiş demir ve nikel gibi madenler olduğu kabul edilmektedir; ve bunların güneşte ve  dünyada oluşması imkânsızdır. Arapça da „revâsiye“: ağırlıklardır ve mevzubahis demir ve nikel gibi madenlerdir.

 

Tüm meâllerde „dağlar“ diye tercüme edilmiştir. Arapça da dağlar: el cibâlu.

 

>13:3, 15:19, 16:15, 21:31, 27:61, 31:10, 41:10, 50:7, 57:25, 77:27<

 

Dünyanın Merkezinde Ne Var ? – YouTube

 

Süpernovalar – Bir Yıldızın İçe Çöküşü, Ağır Elementlerin Oluşumu, Elementlerin Dönüşümü – YouTube