Fâtiha sûresinin ilk âyetinde besmele yok:

 

16:98’de Kur’ân okumaya başlamadan Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Veya Rahmetinden kovulan, taşlanmış şeytanın ‘şerrinden’, Allâh’a sığınırım. Okunması zorunluluğu getirilmesine rağmen, Kur’ân’ın hiçbir yerinde Kur’ân okumaya besmele ile başlanması gerekliliği yazmaz. Ancak 27:30’da Hz. Süleymân a.s.’ın kitabının, besmele ile başlaması hariç.

 

2. Delil: Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün tek hükümranı anlamına gelen sadece Fâtiha sûresinde geçen „Mâlik’û yevmi’d-Dînî“ 1. sûrenin 3. âyetinde olmasıyla tekli rakamların Allâh’ın, Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününde tek oluşuna kanıt.

 

>1:3<

 

3. Delil: Fâtiha sûresinin ilk âyetinin besmele ile başlamadığına kanıt, Kur’ân’da sadece 5 sûrenin ilk âyetleri hamd: „Allâh’ı yüceltme ve O’na övgü“ ile başlıyor. Besmele ile başlansaydı eğer, Kur’ân’ın 5 x namazı zorunlu kılan hamd ifadesi Fâtiha sûresinin 2. âyetinde olur ve Kur’ân’da sadece 4x ilk âyetlerde geçtiğinden anlamsız olurdu.

 

>1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<

 

4. Delil: Allâh’ın, Rahmân: „Sonsuz şefkatle merhamet eden“ sıfatının, ancak Fâtiha’nın ilk âyetinde okunan besmele olmadığında 55. sûre olan Rahmân, isminin Kur’ân’da sadece 55 x kullanıldığı görülür. Ve ayrıca Kamer sûresi 55 âyetli tek sûredir ve tüm âyetlerinin sonu „Rahmân“ andırırcasına ‘RA’ ile biter ve bu da 55 rakamına ayrı bir anlam kazandırır. Yine buna da ayrı bir delil Huve ellezî: O ‘Allâhü Teâlâ’, O ki… Veya O ‘Allâhü Teâlâ’, O’dur ki… İfadesinin ardından gelen, Allâh’ın lütuflarından bahsedilir ve sadece 55 âyetlerde geçmektedir. Bu da Rahmân isminin 55 x olduğuna da delildir.

 

Huve ellezî:

 

Allâh’a hamd ile ibadet:

 

El-Hâmîd sıfatı:

 

Er-Rahmân, Allâh’ın ulûhiyeti: