Solucan deliği:

 

Allâh’ın var olan her şeyi küçültebildiği veya zamanın göreceli olduğu.

 

>2:259, 6:35, 10:45, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 17:1, 18:25, 18:26, 20:103, 20:104, 22:47, 23:17, 23:112, 23:113, 23:114, 30:55, 30:56, 32:5, 38:10, 43:33, 51:7, 52:38, 70:4, 72:8, 72:9, 78:19<

 

Uzay Zaman ve İzafiyet Teorisi – YouTube

 

Solucan Deliği Nedir? – YouTube