Rosetta taşı yazısına Kur’ân-ı Kerîm’den cevap:

 

Firavun halkının inanışına göre, Firavun hükümdarı öldüğünde gök ağlayacak, yer sarsılacaktı (Rosetta Taşı çevisisi 187. Sayfa: “The sky will weep for you and the earth shake for you”). Bu bilgiler 1799 senesinde Fransız askerleri tarafından bulunan Firavun dönemine ait Rosetta taşı ( MÖ. 2613-2181) diye adlandırılen hiyeroglif yazısının çözülmesiyle otaya çıktı. Ancak Kur’ân-ı Kerîm, bunun böyle olmadığını 44:29 âyetinde şöyle bildiriyor:

 

44:29   Ne var ki, ağlamadı onlara gök ve yer.

 

>44:29, 44:31<

 

The Ancient Egyptian Pyramid Texts (Rosetta Taşı çevisisi):