Kur’ân’da göreceli zaman kavramı:

 

Kur’ân, her hangi bir zaman diliminden bahsettiğinde, o günün yaşam şartlarına göre bilgi veriyor. Yüce Allâh, Kendisine ve Kur’ân’a hür iradeyle inanılmasını istiyor. Bu yüzden âhirete dair bilgiler veya gelecekte yaşanacakları bildirmekle birlikte, ancak anlaşılacağı kadarını açıklıyor. Ki, Kur’ân da verilen bilgilerin tüm zamanlara uygun olması gerekliliğinden olmalı. Bu da, Kur’ân’ın taklit edilemezliğine bir delil.

 

Bunlara bir kaç örnek:

 

2:23     Ve eğer kuşkulanıyorsanız kulumuza indirdiğimiz şeyden (Kur’ân-ı Kerîm), haydi getirin onun benzeri bir sûre!

11:13   ‘Yâ Muhammed!’, Yoksa onu (Kur’ân-ı Kerîm), uydurdu mu diyorlar!? De ki: „ Haydi getirin onun benzeri uydurulmuş on sûreler!

 

Kur’ân, Cebrâîl aleyhisselâm tarafından Muhammed aleyhisselâm’a sas. peyderpey indirildiğinde, bunun ne kadar daha devam edeceğine dair hiçbir bilgi verilmiyor. Yukardaki âyetlerinin iniş sırası farklı olmasına rağmen, tamamlanıp Cebrâîl aleyhisselâm tarafından yerlerine yerleştirildiğinde, ortaya çıkan şu ki: 2. sûrenin âyetinden önce bir sûre inmiş ve 11. sûrenin âyetinden önce 10 sûreler inmiş. Eğer bir yerine 10 veya 10 yerine 20 denilmiş olsaydı, ne kadar daha âyetler indirileceği önceden bildirilmiş olacaktı.

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın gördüğü âyette geçen „bulanık pınar“, yani onun bilmediği buzullara onun tabiriyle verilen isim.

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın gerçek batıya seyahati:

 

Tarih veya bilgilerin, her dönemin kendi zamanına göre açıklanması. Kullandığımız takvimden önceki dönemlerde Güneş yılı kullanılmıyordu.

 

Hz. Nûh a.s.’ın, halkıyla 950 (77) yıl yaşadığı bilgisi:

 

19. Yy’da açıklanan hiyerogliflerden anlaşıldığı üzere, Mısır yönetimine 18. Mısır dinastisinden sonra „Firavun“ denilmiş; bundan önce ise „Hükümdar“ diye anılırmış.

 

„Hükümdar“:

 

Hz. Mûsâ a.s.’ın veya Yahudilerin geçtiği tüm diğer âyetlerde de Firavun geçiyor. Ve çok daha önce Peygamber olan Yûsuf a.s. döneminde ise, âyetlerde Mısır yönetimine Hükümdar deniyor.

 

>2:96, 2:259, 6:67, 7:54, 10:3, 10:45, 11:7, 12:43, 12:50, 12:54, 12:72, 12:76, 15:16, 18:25, 18:86, 21:30, 22:47, 23:112, 23:113, 25:59, 29:14, 32:4, 32:5, 36:37, 36:38, 36:39, 36:40, 37:6, 41:9, 41:10, 41:11, 41:12, 50:38, 57:4, 67:5, 70:4, 70:6, 70:7, 79:46, 91:1, 91:2, 91:3, 91:4, 91:5, 91:6, 91:7, 91:8, 91:9, 91:10, 91:11, 91:12, 91:13, 91:14, 91:15, 99:1, 99:2, 99:3, 99:4, 99:5, 99:6, 99:7, 99:8<

 

Zaman kavramı: