El-Müneccî / Eş-Şefî’:

 

Sıkıntı, bela ve azaptan koruyan, darda olanı kurtaran. / Felaha kavuşturan şefaatçi.

 

14 x
9 sûrede
14 âyette

 

>6:51, 6:63, 6:64, 6:70, 10:3, 10:103, 16:5, 16:81, 19:72, 23:88, 29:32, 32:4, 39:61, 40:18<