Rızk dağılımı:

 

Allâh, rızkı İlâhî adalet gereği koyduğu yasalara göre veriyor ve insan mantığına göre adil dağıtılması gerekmiyor. Ancak bulunduğu ortama, yeteneğe, imkânlara vs. göre rızk veriyor.

 

>2:126, 2:245, 2:247, 3:26, 3:27, 4:32, 13:26, 15:88, 17:30, 20:131, 22:41, 26:205, 26:206, 26:207, 28:61, 28:81, 28:82, 29:62, 29:66, 30:34, 30:37, 31:24, 34:34, 34:35, 34:36, 34:39, 39:8, 39:49, 39:50, 39:52, 41:50, 41:51, 42:12, 42:19, 46:26, 57:22, 57:23, 65:7, 71:19, 73:11, 74:14<

 

Bilinen bilinmeyen tüm rızklar, Allâh’tan:

 

İyi davrananlara bereket: