El-Mumît / El-Müteveffî / El-Mühlik:

 

Yarattıklarını hayatlarını sonlandıran. / Yarattıklarını öldüren, canlarını alan. / Fert ve toplumları yok eden.

 

1 isim
53 x
30 sûrede
51 âyette

 

>2:28, 2:234, 2:240, 2:258, 2:259, 3:55, 3:154, 3:156, 3:168, 3:193, 5:117, 6:60, 6:61, 6:131, 7:37, 7:126, 7:158, 7:164, 8:17, 8:50, 9:30, 9:116, 10:46, 10:56, 10:104, 12:101, 13:40, 15:23, 16:28, 16:32, 17:58, 20:55, 22:5, 22:66, 23:80, 26:81, 28:59, 28:59, 29:31, 32:11, 39:42, 40:11, 40:67, 40:68, 40:77, 44:8, 45:26, 47:27, 50:43, 53:44, 57:2, 67:2, 80:21<