Dünyanın merkezindeki ağırlıklarının, volkanik depremlere yol açtığı ve bu nedenle yollar ve akarsu yataklarının oluşumu:

 

Dünyadaki yaşam devamlılığının vazgeçilmez unsuru akarsular ve bunların zemin oluşumunun volkanik depremlerle meydana geldiği, bu âyetlerde vurgulanmaktadır.

 

Medeniyetlerin akarsu kenarlarında yerleşim yeri kurması tesadüf değildir. İnsan, ancak akarsular ve getirmiş olduğu verimli balçıklar sayesinde en temel ihtiyacı olan tarımsal faaliyetini sürdürebilmiş ve hayvancılıkta ilerlemeler kaydetmiştir.

 

>16:15, 21:31, 31:10<

 

Depremlerin Oluşumu ve Türleri | Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (aku.edu.tr)