Sûr’a üfürülme ile kıyametin başlatılması ve bu sesin çöl kumu sesine benzetilmesi:

 

„Zecretun“ 2 âyette geçiyor, Sûr’a 2 defa üfürülme için komut sesini ifade ediyor.

 

Yeryüzünde bozgun çıkaranların iç içe karışıp çoğaldıklarında, Sûr’a üfürülme ile kıyametin başlatılması. Ve Sûr’a üfürülme sesinin ise, çöl tümsekleri kumundan aşağı kayarken çıkan seslere benzetilmesi:

 

>37:19, 79:13<

 

>18:94, 18:99, 21:96, 21:97, 23:100, 23:101, 78:16, 78:17, 78:18<

 

 

Qatar: The Singing Sand Dunes – YouTube

 

Singing Sand at Great Sand Dunes – YouTube

 

Sûr’a üfürülme:

 

İlk ölüm, ecel veya 1. Sûr’a üfürülme:

 

İlk diriliş, 2. Sûr’a üfürülme:

 

İkinci ölümü getirecek kıyâmet:

 

İnkârcılar ve günahkârların ikinci dirilişi:

 

İki defa ölüm, iki defa diriltilme: