İnsanlar:

 

İnsan ve diğer türlerin ince hesaplar üzerine tasarımlandığı:

 

İnsanın tek hücrelilerden meydana geldiği:

 

Homo Sapiens türünden geldiğimiz:

 

İnsan neslinin değişimleri:

 

Hz. Âdem’in yaratılan ilk insan olmadığı:

 

Hz. Âdem a.s’a veya insana, dil öğrenme yeteneği verilmesi:

 

Irk, renk ve lehçelerin ayrı oluşu:

 

Beyne ihtiyaç duymadan, omurilikte gelişen orgazm:

 

Cinsiyetin sperm ile belirlendiği:

 

Memelilerde ovulasyon:

 

En hassas his dokularının bulunduğu parmak uçları:

 

Ruh’un varlığı:

 

Hür irade:

 

Duygular:

 

İnsana telepati, duru görü ve teleportasyon yeteneği verildiği:

 

Ayna nöronlar:

 

İlham’ı Allâh’tan aldığımız:

 

Tüm bilim dallarını araştırmamıza teşvik:

 

Aklın kullanılması:

 

Arkeoloji ve kalıntıların araştırılmasına teşvik:

 

İlk cam ve seramik üretimi:

 

Yön tayini:

 

Gelecekte insan ömrünün uzatılacağı:

 

Binek araçları:

 

İnsan zayıf yaratılmış:

 

İnsan varlık yapısı gereği yargılanacak:

 

Rızkın dağılımı:

 

Allâh, insanın bilinçaltına etki ediyor:

 

Vesvese:

 

Verimli olma:

 

Herkes Allâh’a bağımlı:

 

İnsanın başına gelen musibetler, kendi kararlarının mahsulü:

 

Hayır-Şer:

 

Klonlama, ürünlerin genlerini değiştirme:

 

İnsanın başına gelebilecek rahatsızlıklar:

 

Kavrayış kabiliyeti eksikliği ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozom:

 

Bazı peygamberler, elçiler ve insanların derecelendirilmeleri:

 

İnsanların cinlerden üstün kılındığı:

 

Allâh’ın, savaşlarda samimiyetle inanmışlara yardımı:

 

Şeriat ‘İslâm hukuku’ cezaları:

 

Hz. Nûh aleyhisselâm soyundan gelen tek nesil İsrailoğulları: