Allâh’ın, insana razı olduğu yolu idrak ettirmesi:

 

Hakikate yönlendiren yolu idrak, İslâm’a ‘Allâhü Teâlâ’ya teslimiyete’ seçmesi için şartlar. Kendisini iyilikle ispatlamayanı, kötülükte ısrarcıyı, şartlanmış toplumu ‘inkâra şartlanmaları sebebiyle’ razı olduğu yolu idrake iletmiyor.

 

>1:6, 2:2, 2:5, 2:26, 2:38, 2:97, 2:120, 2:137, 2:142, 2:143, 2:150, 2:156, 2:157, 2:185, 2:213, 2:256, 2:272, 3:4, 3:8, 3:20, 3:73, 3:95, 3:96, 3:101, 3:102, 3:103, 3:138, 4:88, 4:115, 4:175, 5:16, 5:35, 6:56, 6:71, 6:80, 6:82, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:88, 6:90, 6:125, 6:126, 6:149, 6:155, 6:156, 6:157, 6:161, 7:43, 7:52, 7:158, 7:178, 7:203, 9:18, 9:19, 9:33, 9:115, 9:126, 10:9, 10:25, 10:35, 10:57, 10:100, 10:108, 11:118, 11:119, 12:108, 12:111, 13:7, 13:27, 13:33, 14:4, 14:12, 14:24, 14:25, 14:26, 14:27, 14:37, 15:41, 15:87, 16:9, 16:36, 16:37, 16:64, 16:89, 16:93, 17:9, 17:15, 17:97, 18:17, 19:58, 19:76, 20:82, 20:121, 20:122, 20:123, 21:73, 22:16, 22:24, 22:54, 24:35, 24:46, 25:31, 26:78, 27:1, 27:2, 27:76, 27:77, 27:92, 28:37, 28:49, 28:50, 28:56, 29:5, 29:69, 30:29, 31:2, 31:3, 31:4, 31:5, 32:13, 33:4, 34:6, 35:8, 35:32, 39:3, 39:18, 39:22, 39:23, 39:36, 39:37, 39:41, 42:13, 42:14, 42:52, 43:27, 45:20, 45:23, 47:5, 47:17, 61:7, 63:6, 64:11, 67:22, 68:7, 72:13, 74:31, 76:3, 92:4, 92:5, 92:6, 92:7, 92:8, 92:9, 92:10, 92:11, 92:12<