Dünya yaşamı son bulduktan sonra büyük kıyâmet ‘Big Rip’:

 

Kara delikler ve hemen ardından gelen kıyâmet anlatımı. İnsanlar, yargılanmak üzere âhir gün toplanıyorlar.

 

Big Bang sebebiyle, bir noktadan uzaklaşan geçmişten geleceğe doğru giden zaman, Allâh’ın verdiği kinetik enerji bitince duracaktır. Durduktan sonra uzayda artık bir noktadan uzaklaşma yoktur; ve sonra bir anda çözülme olacaktır. Ve Kıyâmet günü,  kâinatın büyümesi durduğunda başlayacaktır.

 

Kim, ne kadar evvel ölürse ölsün, zamanın neresinde olunursa olunsun, kalınan süre, geçen zaman, milyarlarca sene de olsa, az bir süre olarak değerlendirecektir.

 

 

>7:187, 70:6, 70:7, 70:8, 70:9, 70:10, 70:11, 70:12, 70:13, 70:14, 70:15, 70:16, 70:17, 81:1, 81:2, 81:3, 81:4, 81:5, 81:6, 81:7, 81:8, 81:9, 81:10, 81:11, 81:12, 81:13, 81:14, 81:15, 81:16<

 

What Is The Big Rip? – YouTube