İnsanın tek hücrelilerden meydana geldiği:

 

İnsanın bitki gibi yaratılmış olması ve yaratıldığı madde. Homo Sapiens diye bilinen günümüzün insanları, tüm diğer yaşam türlerinde de olduğu gibi, ilk yaratılışla uzun zaman önce basit, tek hücrelilerden meydana geldiği. Ayrıca: Neanderthaler, Homo Erektus gibi diğer çeşitli türlerin karışımından Hz. Âdem a.s. ve Havvâ a.s. meydana getirilmesine dek insana benzeyen, ancak insan zekâsıyla ölçülemeyecek kadar düşük seviyeli türler vardı.

 

>2:164, 4:1, 6:98, 6:133, 7:11, 7:189, 8:22, 8:55, 11:56, 16:61, 20:53, 20:54, 20:55, 22:5, 22:18, 24:45, 27:82, 29:19, 29:20, 31:10, 35:11, 35:28, 35:45, 39:6, 42:11, 42:29, 45:4, 49:13, 55:10, 56:62, 71:14, 71:17, 71:18, 76:1<

 

İnsanın yaratılış evreleri: