Kavrayış kabiliyeti eksikliği ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozom:

 

Kur’ân, şüpheci ve inkârcıyı, Williams-Beuren Sendromu tanımı ile örneklendiriyor.

 

Allâhü Teâlâ’nın, Hz. Muhammed a.s.’a verdiği mesajlardan anlaşılan: Sana bu âyetleri verdik ki, inanmayanları inandıramayacağını anla. Çünkü onlarda algılayamama ve ancak sırtarmayla karşılık verdikleri bir tür hastalık vardır.

 

Günümüzde bunun 7. Kromozom rahatsızlığı olan Williams-Beuren Sendromu benzerliği dikkat çekiyor.

 

15:87    ‘Yâ Muhammed!’ Ve andolsun ki; verdik sana, iç içe kıvrımlarla, manalarla, tıklım tıklım ‘dolu’ ikili ‘tekrarlı bir sisteme dayalı’ yediyi ve yüce Kur’ân’ı!

 

(:Hz. Muhammed a.s.’a, âyetler okunmadan önce, ilham ile anlamının bildirilmesi. Bk.: 20:114

Bizlerin de ancak günümüzün bilgileriyle anlayabileceğimiz, inkârcıların, kavrayış kabiliyeti ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozom rahatsızlığı benzetmesi)

 

2:10    Kalplerindedir hastalık ‘şüphe, inkâr’. Bu yüzden ki arttırdı onlara Allâh, hastalıklarını. Ve onlaradır ‘cehennemde’ elem azap, yalanlıyor olmaları sebebiyle.

 

2:269    ‘Allâhû Teâlâ’, Verir idrak ‘yetisini’ dilediği ‘rızasına uyan’ >2:177, 5:16, 6:125, 9:72, 13:27, 24:21, 57:20< kişiye. Ve kime verilirse idrak ‘yetisi’, o hâlde ‘ona’ verilmiş olur çok hayır. Ve hatırda tutmaz aklı ve gönlü işleyen, derin kavrayış sahiplerinden başkası.

 

7:176    Ve eğer dileseydik elbette onu, onunla ‘âyetlerimizle’ yükseltirdik. Ve lâkin o, sonsuzlaştı dünya ‘malıyla’ ve uydu emellerine. Artık onun emsali, köpeğin misali gibidir ki, eğer yüklensen üzerine ‘kovsan’, dili sarkık solur; veya kendi hâline terk etsen de onu, dili sarkık solur. İşte böyledir emsali o toplumdaki kimselerin ki, yalanladılar âyetlerimizi ‘hakikat bilgisini’. Bu yüzden bu kıssayı anlat. Ki, belki inceden inceye düşünürler.

 

DNA ikili sarmalı:

 

Köpeklerin dost canlısı olmaları:

 

Kavrayış kabiliyeti ve kalp hastalığı: