Var olan her şeyi yok eden kıyâmet, ‘Big Rip’:

 

Big Bang sebebiyle, bir noktadan başlayıp genleşen, geçmişten geleceğe doğru giden zaman ve madde, Allâh’ın verdiği kinetik enerji bitince duracaktır. Durduktan sonra uzayda artık bir noktadan uzaklaşma yoktur ve sonra bir anda geri çöküş olacaktır. Ve Kıyâmet günü, kâinatın büyümesi durduğunda başlayacaktır.

 

Var olan her şeyin bir anda yok olması şöyle açıklanabilir: Allâh, tüm Zerre ve daha küçük yapıtaşları Quarklar ve en küçük birimler olduğu tahmin edilen Sicimleri sürekli kontrol altında tutup onları hareket ettirmesiyle, veya onları işlevi gereği programlayarak koyduğu doğa kurallarına uymalarını sağlayıp, bilinen, var olan her madde ve anti maddeye can veriyor. Kıyâmet günü ise bunların kontrolünü bırakıyor, dolayısıyla var olan her şey anında dağılmaya mahkûm ediliyor.

 

>6:73, 7:187, 10:4, 10:34, 11:107, 11:108, 14:48, 16:77, 19:90, 19:91, 21:104, 27:64, 28:70, 29:19, 30:11, 30:27, 36:82, 36:83, 39:67, 54:50, 55:37, 55:38, 55:39, 70:8, 70:9, 73:18, 75:6, 75:7, 75:8, 75:9, 77:1, 77:2, 77:3, 77:4, 77:8, 77:9, 79:6, 79:7, 81:1, 81:2, 81:11, 81:15, 81:16, 85:13<

 

Kıyâmetin başlaması:

 

Var olan her şeyi yok eden kıyâmetin hızı: