El-Aliyy / El-A’lâ / El-Alî / El-Azîm / El-Celîl / El-Kebîr / El-Mütekebbir / El-Müteâlî:

 

Üstün, kudretli, ulvi. / Üstünlükte ötesi olmayan. / Şanı ve kudreti en üstün olan. / İhtişamlı, ölçüsüz büyük. / Her şeyde büyüklüğünü gösteren. / Sınırsız büyük. / Mümkün her şeyden büyük. / Üstünlüğü, kudreti her şeyin ötesinde.

 

28 isim
48 x
25 sûrede
36 âyette

 

>2:185, 2:255, 2:255, 4:34, 4:34, 6:100, 6:100, 7:143, 7:190, 10:18, 13:9, 13:9, 16:1, 16:3, 16:60, 17:43, 17:43, 17:43, 17:111, 20:114, 22:37, 22:62, 22:62, 22:62, 23:92, 23:116, 27:63, 28:68, 30:27, 30:40, 31:30, 31:30, 34:23, 34:23, 40:12, 40:12, 42:4, 42:4, 42:51, 43:4, 45:37, 56:74, 56:96, 59:23, 69:33, 69:52, 72:3, 74:3<