Var olan her şeyin örneksiz yaratılması:

 

Göklerin direksiz yaratılmış olması ve genişletilmesi. Allâh’ın „OL!“ demesiyle kıyâmet arası geçen süre. Ayrıca: Bilimin ileri gelenlerinin birçoğunun ateist olduğu bir gerçektir. Buna göre big bang, dolayısıyla tüm var olan her şeyin atom çekirdeğinden daha küçük bir parçadan meydana geldiği ve bundan öncesinde zaman ve mekân diye bir şey olmadığı, bilim insanlarınca kabul edildiği de bir gerçek. Ancak bunların, Allâh tarafından yaratılmış ve O’nun koyduğu kurallar gereği olabileceğine ihtimal vermeyerek oluşan tutarsızlığın, insanın nasıl bir yanılgı içinde bulunduğunu ortaya koyuyor.

 

>2:117, 6:73, 6:101, 7:54, 10:3, 10:4, 10:34, 11:7, 13:2, 21:104, 25:59, 27:64, 29:19, 30:11, 30:27, 31:10, 32:4, 41:11, 41:12, 50:6, 50:38, 51:47, 52:5, 54:50, 55:7, 57:4, 79:27, 79:28, 85:13, 88:18, 91:5<

 

(Dini Belgesel) Kainattaki Kusursuz Denge – YouTube

 

Kainattaki Kusursuz Tasarım Tesadüf Değil – 1080p HD Belgesel – YouTube