Allâh’ın dîni saptıranlara öğütleri ve bilgilendirmesi:

 

Dînsizlere, dîni saptıranlara, önceki kitapların varislerine ‘Yahudiler ve Hristiyanlara’ uyarıları, öğütleri ve bilgilendirmesi. Hristiyan ve Yahudilere verilen Dünya zenginliğin, onlara Allâh’tan bir lütuf olduğu bilgisi.

 

>2:23, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:62, 2:122, 2:123, 2:135, 2:136, 2:137, 2:183, 2:213, 3:83, 3:84, 3:85, 3:110, 3:116, 3:117, 4:47, 4:51, 4:52, 4:53, 4:170, 4:171, 4:172, 5:15, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:59, 5:60, 5:61, 5:62, 5:63, 5:64, 5:65, 5:66, 5:68, 5:69, 5:77, 5:103, 5:104, 6:100, 7:139, 7:171, 9:7, 9:8, 9:9, 9:10, 9:11, 9:12, 9:34, 9:35, 10:37, 10:38, 16:57, 16:62, 17:40, 19:37, 19:38, 19:39, 22:73, 31:30, 37:149, 37:150, 37:151, 37:152, 37:153, 37:154, 37:155, 37:156, 37:157, 37:158, 37:159, 37:160, 37:161, 37:162, 37:163, 41:37, 41:40, 42:16, 42:21, 48:28, 48:29, 49:16, 52:39, 57:16, 57:29, 59:2, 56:3, 59:4, 61:6, 61:7, 61:8, 61:9, 61:14, 64:7, 64:8, 68:36, 68:37, 68:38, 68:39, 68:40, 68:41, 68:42, 68:43, 68:44, 68:45, 68:46, 68:47, 74:31, 98:4, 98:5, 98:6<