El-Bâtın:

 

Gizli olan, idrak edilemeyen, her şeye nüfuz eden, iç yüzünü bilen.

 

1 isim
37 x
25 sûrede
34 âyette

 

>2:33, 3:179, 5:109, 5:117, 6:59, 6:79, 6:120, 9:79, 9:79, 9:94, 9:105, 10:20, 11:31, 11:123, 13:9, 16:77, 18:22, 18:26, 18:26, 23:92, 27:65, 27:74, 31:20, 28:69, 32:6, 34:4, 34:48, 35:38, 35:38, 39:46, 49:18, 57:3, 59:22, 62:8, 64:18, 72:26, 87:7<