Evvelî ve ebedî yegâne İlâh, Allâh ‘Celle Celâlüh’:

 

Algılanması mümkün olmayan, her varlığın kendisine yöneldiği yegâne mevcudiyet, evvelî ve ebedî tek İlâh, Allâhû Teâlâ.

 

>2:30, 2:33, 2:163, 2:216, 2:232, 2:255, 3:2, 3:18, 3:62, 3:63, 3:66, 3:83, 4:87, 4:171, 5:73, 5:94, 6:12, 6:19, 6:54, 6:59, 6:60, 6:61, 62, 6:73, 6:101, 6:102, 6:106, 6:163, 7:59, 7:65, 7:73, 7:85, 7:180, 9:31, 9:94, 9:105, 9:129, 10:3, 10:68, 11:50, 11:61, 11:84, 11:123, 12:39, 13:8, 13:9, 13:30, 14:52, 16:2, 16:22, 16:51, 16:77, 17:42, 17:43, 17:110, 18:22, 18:26, 18:110, 20:8, 20:14, 20:98, 21:22, 21:23, 21:24, 21:25, 21:92, 21:108, 22:34, 22:74, 22:75, 22:76, 23:23, 23:32, 23:52, 23:91, 23:92, 23:116, 24:35, 27:9, 27:26, 27:65, 28:30, 28:68, 28:69, 28:70, 28:88, 32:6, 34:3, 34:22, 35:3, 35:38, 37:4, 38:65, 39:4, 39:6, 39:46, 40:3, 40:16, 40:84, 41:6, 41:47, 42:11, 43:84, 44:8, 47:19, 49:18, 55:17, 55:27, 55:29, 55:78, 57:3, 58:7, 59:22, 59:23, 59:24, 60:1, 62:8, 64:13, 64:18, 72:26, 73:9, 89:3, 112:1, 112:2, 112:3, 112:4<

 

Allâh’ın bizim boyutumuzda anlatımı:

 

Allâh’ın mizacıyla dağın parçalanması: