Mâlikü’l-Mülk / El-Melik:

 

Tüm saltanatın, hükümranlığın yegâne sahibi. / Saltanatın, hükümranlığın sahibi ve onu dilediğine ‘lâyık gördüğüne’ veren.

 

1 isim
43 x
26 sûrede
41 âyette

 

>2:107, 2:247, 2:251, 2:258, 3:26, 3:26, 3:26, 3:189, 4:53, 4:54, 5:17, 5:18, 5:40, 5:120, 6:73, 6:75, 7:158, 7:185, 9:116, 12:101, 17:111, 22:56, 23:88, 24:42, 25:2, 25:26, 35:13, 36:83, 38:10, 38:20, 38:35, 39:6, 39:44, 40:16, 42:49, 43:85, 45:27, 48:14, 57:2, 57:5, 64:1, 67:1, 85:9<