Hz. Nûh a.s.’ın karısının ve oğlunun, inançlı olmadıkları:

 

Hz. Nûh a.s.’ın karısının ve oğlunun, inançlı olmadıkları ve yok edildikleri bilgisi.

 

>11:42, 11:43, 11:44, 11:45, 11:46, 66:10<