Yanlış inanışlara hizmet edenler:

 

İnsanları bu yönde saptıranlar. Kendi yanılgılarını doğru sayarak yanlış bilgilerle insanların Cehenneme gitmesine sebep olanlar.

 

>2:11, 2:114, 3:99, 4:44, 4:160, 4:167, 5:47, 6:26, 6:116, 7:45, 7:86, 8:36, 8:47, 9:9, 9:34, 11:19, 14:3, 14:30, 16:88, 20:79, 22:8, 22:9, 22:25, 26:152, 29:12, 29:13, 31:6, 39:36, 41:40, 42:21, 47:1, 47:32, 47:34, 58:14, 58:15, 58:16, 58:17, 58:18, 58:19, 61:7, 63:2, 96:9, 96:10, 96:11, 96:12, 96:13<

 

Tarikatların şirk dosyası, günümüzün putperestleri tarikatlar ve cemaatler – YouTube