Es-Sânî’:

 

Varlıkları iyi, güzel, sağlam yapan.

 

20 x
15 sûrede
20 âyette

 

>6:99, 10:24, 10:101, 15:19, 15:85, 18:45, 20:53, 22:5, 26:7, 27:88, 31:10, 40:64, 43:11, 43:12, 50:7, 55:10, 55:11, 55:12, 56:63, 79:32<