Lezâ, ebedî olmayan Cehennem:

 

Dumansız ateş.

 

Âyetlerden anlaşıldığı kadar, vadedilen bu Cehennem ebedî değil.

 

Verilen bilgilere göre bu Cehennemi hak sahipleri ise: Egoistler. İnanca yüz çevirenler. Servet toplayanlar. Cimriler. İsyankâr. İffetsizler. Emanete, söze riayet etmeyen, yalancılar. Âhir gün kitabı solundan verilecek olanlardan seçilecek.

 

>70:1, 70:2, 70:3, 70:4, 70:5, 70:6, 70:7, 70:8, 70:9, 70:10, 70:11, 70:12, 70:13, 70:14, 70:15, 70:16, 70:17, 70:18, 70:19, 70:20, 70:21, 70:22, 70:23, 70:24, 70:25, 70:26, 70:27, 70:28, 70:29, 70:30, 70:31, 70:32, 70:33<