Hutame, ebedî olmayan Cehennem:

 

Tutuşturulmuş, yüreklere işleyen, kırıp döken, silip süpüren ateş.

 

Âyetlerden anlaşıldığı kadar, vadedilen bu Cehennem ebedî değil.

 

Verilen bilgilere göre bu Cehennemi hak sahipleri ise: Dedikoducular. Kınayanlar. İnsanlarla alay edenler. Servet toplayanlar. Âhir gün kitabı solundan verilecek olanlardan seçilecek.

 

>104:1, 104:2, 104:3, 104:4, 104:5, 104:6, 104:7, 104:8, 104:9<