ALLÂHÜ Teâlâ:

Evvelî ve ebedî yegâne İlâh, Allâh ‘Celle Celâlüh’:

 

Allâh’ın isim ve sıfatları:

 

Allâh’ın isimleri ve sıfatlarında dikkat çeken özellikler:

 

Allâh’ın sonsuz bilgisi:

 

‘Levh-i Mahfûz’ (Allâh’ın ilminin, saklanmış ve korunmuş kayıt levhası):

 

Allâh’ın „OL!“ demesi:

 

Her şey Allâh’ın kontrolünde:

 

Allâh’ın İlâhî adaleti:

 

Kader:

 

Allâh katında zaman kavramı:

 

Allâh’ın yeminleri:

 

Melekler, Hz. Îsâ ve şehitlerin Allâh katında oldukları: